Tuổi trẻ trường THPT Mai Thúc Loan ra quân lao động vệ sinh hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018