Tổ Toán tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường tại THPT Nguyễn Văn Trỗi