Tổ TD - GDQP - GDCD tổ chức ngoại khóa phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh