Thầy Hà đạt giải Nhất cuộc thi BC viên cấp tỉnh và cấp huyện năm học 2019 - 2020