Ngày hội CLB, Đội, nhóm thanh niên năm học 2019 - 2020