Học sinh Phan Thị Phương Thảo nhận giải tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm học 2019 - 2020