Học sinh nhà trường được vinh danh tại lễ trao thưởng HSG quốc gia năm học 2019 - 2020