Hoạt động trao quà cho GV và học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn của Quỹ khuyến học cựu học sinh năm học 2019 - 2020