Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của bộ môn Vật lí tại Vũng Áng