Giao hữu bóng chuyền hơi nữ với THPT Nguyễn Đổng Chi chào mừng ngày 20.11