Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Mai Thúc Loan tổ chức thành công Đại hội Đại biểu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2019