CLB Lá Lành nhận giải thưởng 20 CLB Xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội