Câu lạc bộ Lá Lành tổ chức Tết trung thu cho trẻ em tại Hội người mù Lộc Hà