Cán bộ, giáo viên tham gia huấn luyện dân quân tự vệ

Xếp hạng: