• Đề cương tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
  • Tài liệu đề cương nội dung sinh hoạt chủ điểm: "Ngày hội non sông thống nhất" chào mừng kỷ niêm ngày Giải phóng miền Nam 30/4
  • Để kịp thời tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020, Ban truyền thông biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020. Đề cương được biên soạn dựa trên hồ sơ dự án Luật Thanh niên năm 2020 và các bài viết có liên ...
  • Tài liệu tuyên truyền Nghị định 137/NĐ- CP về quản lý, sử dụng pháo
  • Tài liệu sinh hoạt 15 phút đầu giờ Tuần 15
  • Thông điệp 5K của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid-19
Tài nguyên