Công văn số 1366/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 12.4.2019, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị 993/CT về việc tăng cường phòng chống bạo lục học đường trong cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
12/04/2019
Ngày hiệu lực:
12/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Ngày hiệu lực:
22/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực