Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2018 – 2019, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm ...