Quy chế quản lý văn bằng tốt nghiệp

 08/09/2015, 15:01

              Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực ngày 24/10/2015, quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân sẽ thực hiện theo Quy chế mới.

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan