•      Tài liệu phục vụ cho đánh giá, phân loại Đảng viên cuối năm 2019: Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2018 - 2019
  •      Kễ hoạch và biểu mẫu đánh giá Đảng viên cuối năm.
  •               Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực ngày 24/10/2015, quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), văn bằng giáo dục đại học và ...
Văn bản - Công văn