TT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

- Ngày sinh: 19/05/1971

- Điện thoại: 0984896178

- Quê quán: Thạch Kênh- Thạch Hà- Hà Tĩnh

- Email: ngnammtl@gmail.com

 

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

2

- Họ và tên: Nguyễn Như Sỹ

- Ngày sinh: 02/01/1984

- Điện thoại: 0987447833

- Quê quán: Ích Hậu - Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email: nguyennhusy83@gmail.com

Tổ phó chuyên môn

 

 

3

- Họ và tên: Lê Đình Thuận

- Ngày sinh: 31/07/1982

- Điện thoại: 0987859995

- Quê quán: Thạch Mỹ - Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email: lethuanmtl@gmail.com

 

Phó chủ tịch công đoàn

 

 

 

4

- Họ và tên: Phan Bá Tân

- Ngày sinh: 26/10/1983

- Điện thoại: 0978110834

- Quê quán: Thạch Mỹ - Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email: PHANBATANMTL@gmail.com

Giáo viên

 

5

- Họ và tên: Lê Thị Hải Yến

- Ngày sinh: 03/06/1984

- Điện thoại: 0987999784

- Quê quán: Thạch Kênh- Thạch Hà- Hà Tĩnh

- Email: yenbom2009@gmail.com

Giáo viên

 

 

6

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa

- Ngày sinh:  10/04/1986

- Điện thoại:  0989048648

- Quê quán: Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

- Email:  nguyenhoamtl@gmail.com

 

Giáo viên

 

7

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Tình

- Ngày sinh: 22/08/1983

- Điện thoại: 0963478388

- Quê quán: Đức Dũng - Đức Thọ -Hà tĩnh

- Email: Bichtinhmtl@gmail.com

Giáo viên

 

8

- Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ

- Ngày sinh: 24/05/1988

- Điện thoại: 0911084550

- Quê quán: Kỳ Liên - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

- Email: vanvu8xpro@gmail.com

Giáo viên

 

9

- Họ và tên: Võ Thị Thể

- Ngày sinh: 03/02/1985

- Điện thoại:

- Quê quán: Thuần Thiện - Can Lộc - Hà Tĩnh

- Email: vothemtl@gmail.com

Giáo viên