TTHọ tênChức VụNơi sinh
1Lê Thị YếnTổ Trưởng VPThạch Châu – Thạch Hà – Hà Tĩnh
2Nguyễn Thị Phi LongTổ Phó VPSơn Tây – Hương Sơn – Hà Tĩnh
3Nguyễn Thị NaNV Thiết BịThạch Lưu Thạch Hà, Hà Tĩnh
4Võ Thị NgaNV Thí nghiệmTrung Lộc – Can Lộc Hà TĨnh
5Nguyễn Thị Kim TuyếnNV Y TếThạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh
6Nguyễn Thị HạnhKế ToánÍch Hậu – Lộc Hà – Hà Tĩnh