TT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Phạm Xuân Thanh

- Ngày sinh: 06/9/1978

- Điện thoại: 0982846720

- Quê quán: Thạch Châu - Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email: vnxuanthanh@gmail.com

Tổ trưởng chuyên môn

 

2

- Họ và tên:  Nguyễn Quốc Đạt

- Ngày sinh:  25/01/1975

- Điện thoại:  0973044807

- Quê quán: Xuân Hội – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

- Email: nguyenquocdatmtl1974@gmail.com

Giáo viên

 

3

 

- Họ và tên:  Nguyễn Văn Sinh

- Ngày sinh:  13/10/1983

- Điện thoại:  0974905891

- Quê quán: Đậu Liêu – Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

- Email: sinhmaithucloan@gmail.com

Giáo viên

 

4

- Họ và tên:  Lê Văn Chiến

- Ngày sinh:  10/7/1984.

- Điện thoại: 0919126876

- Quê quán: Hộ Độ – Lộc Hà – hà Tĩnh

- Email: vanchienmtl1983@gmail.com

Giáo viên

 

 

5

- Họ và tên:  Võ Hồng Tình

- Ngày sinh:  03/5/1986

- Điện thoại:  0919766616

- Quê quán: Thịnh Lộc – Lộc Hà – hà Tĩnh

- Email hongtinhvo1985@gmail.com

 

 

 

Giáo viên

 

6

 

- Họ và tên:  Lê Thị Trinh Hoa

- Ngày sinh:  11/8/1980

- Điện thoại:  0989859576

- Quê quán: Khối Phố 2 – Phường Thạch Quý – TP Hà Tĩnh

- Email trinhhoamtl@gmail.com

Tổ phó chuyên môn

 

 

7

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Tuấn An

- Ngày sinh:  …........................

- Điện thoại:  …........................

- Quê quán: An Lộc – Lộc Hà – hà Tĩnh

- Email annguyen9990@gmail.com

Giáo viên

 

8

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Huế

- Ngày sinh:  19/8/1979

- Điện thoại:  0985997224

- Quê quán: Phường Thạch Quý – TP Hà Tĩnh

- Email huong.nd127@gmailcom

Giáo viên

 

9

- Họ và tên:  Phan Văn Diệu

- Ngày sinh:  03/8/1979

- Điện thoại:  0976662123

- Quê quán: Trạch Trung – TP Hà Tĩnh

- Email vnvandieu@gmail.com

Giáo viên

 

10

 

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Liên

- Ngày sinh:  5/7/1970

- Điện thoại:  0942028813

- Quê quán: Mai phụ – Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email kimliengdcd@gmail.com

Giáo viên

 

11

- Họ và tên:  Lê Thị Phương

- Ngày sinh:  5/10/1980

- Điện thoại:  0915795589

- Quê quán: Tổ 2 – Phường Nguyễn Du -  Hà Tĩnh

- Email lephuong05101980@gmail.com

Giáo viên