TT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Trần Thị Cảnh Thuần

- Ngày sinh: 20/10/1981

- Điện thoại: 0917148668 hoặc 0965969781

- Quê quán: Kim Lộc – Can Lộc  - Hà Tĩnh

- Email: Thuanbao81@gmail.com

Tổ trưởng chuyên môn

 

2

- Họ và tên:  Dương Thị Hoa

- Ngày sinh:  21/06/1979

- Điện thoại: 0918735556 hoặc 0986759479

- Quê quán: Phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh

- Email:  maihoa97@gmail.com

Tổ phó chuyên môn

 

3

- Họ và tên: Trần Minh Nhiên

- Ngày sinh:  26/03/1975

- Điện thoại: 0984052043 hoặc 0943279342

- Quê quán: Sơn Trường - Hương sơn – Hà Tĩnh

- Email:  vnminhnhien@gmail.com

Giáo viên

 

4

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Quế

- Ngày sinh: 05/01/1979

- Điện thoại: 0904907778

- Quê quán: Lăng Thành - Yên Thành -  Nghệ An

- Email:  quehoplocha@gmail.com

Giáo viên

 

5

- Họ và tên:  Trần Thị Hằng

- Ngày sinh:  20/04/1978

- Điện thoại: 0912653646

- Quê quán: Xuân Lâm – Nam Đàn - Nghệ An

- Email:  vubanght@gmail.com

Giáo viên

 

6

- Họ và tên:  Hà Thị Thu Huyền

- Ngày sinh:  11/10/1982

- Điện thoại: 0912427889 hoặc 0983400778

- Quê quán: Hồng Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh

- Email:  hathuhuyen1110@gmail.com

Giáo viên

 

7

- Họ và tên:  Lê Thị Kim Quý

- Ngày sinh:  25/06/1983

- Điện thoại: 0962620399

- Quê quán: Đức Lĩnh - Vũ Quang - Hà Tĩnh

- Email:  lekimquy1983@gmail.com

Giáo viên

 

8

- Họ và tên:  Trương Thùy Việt

- Ngày sinh:  14/02/1983

- Điện thoại: 0948015747

- Quê quán: Tuy Hòa - Thạch Linh- Tp Hà Tĩnh

- Email:  tthuyviet@gmail.com

Giáo viên

 

9

- Họ và tên:  Mai Thị Thu Loan

- Ngày sinh:  07/07/1985

- Điện thoại: 0912429636

- Quê quán: Xuân Giang - Nghi Xuân – Hà Tĩnh

- Email:  vnmailoan@gmail.com

Giáo viên

 

10

- Họ và tên:  Trương Thị Phượng

- Ngày sinh:  03/06/1987

- Điện thoại: 0914298405

- Quê quán:  Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Email:  dlphuonghong@gmail.com

Giáo viên

 

11

- Họ và tên:  Đào Thị Huệ

- Ngày sinh:  03/02/1987

- Điện thoại: 0972946117

- Quê quán: Thạch Châu – Lộc Hà - Hà- Hà Tĩnh

- Email:  daohueht@gmail.com

Giáo viên

 

12

- Họ và tên:  Trần Thị Như Ái

- Ngày sinh:  09/11/1989

- Điện thoại: 0986926315 hoặc 0946855728

- Quê quán: Thạch Mĩ - Lộc Hà – Hà Tĩnh

- Email:  trannhuai39@gmail.com

Giáo viên