TTHọ tênChức VụBộ MônNơi sinh
1Nguyễn Thị HuyềnChủ Tịch CĐTiếng AnhThạch quý-thị xã Hà Tĩnh
2Lê Đình ThuậnPhó Chủ Tịch CĐVật LíThạch Mỹ – Thạch Hà – Hà Tĩnh
3Nguyễn Quốc ĐạtUVBCH Công ĐoànThể DụcNghi Xuân – Hà Tĩnh
4Võ Thị Thu HươngUVBCH Công ĐoànSinh HọcThạch Sơn – Thạch Hà – Hà Tĩnh
5Trương Thuỳ ViệtUVBCH Công ĐoànNgữ VănThành phố Vinh – Nghệ An