TTHọ tênChức VụBộ MônNơi sinh
1Lê Thái PhiBí Thư Chi BộHóa HọcThanh Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
2Lê Ngọc HàPhó Bí Thư Chi BộLịch SửThạch Mỹ – Thạch – Hà Hà Tĩnh
3Lê Viết LượngChi Ủy ViênHóaHương Ninh – Hương Sơn – Hà Tĩnh
4Nguyễn Thị HuyềnChi Ủy ViênTiếng AnhThạch quý-thị xã Hà Tĩnh
5Phan Văn DiệuChi Ủy ViênGDCDHộ độ -Thạch hà – Hà tĩnh