TTHọ tênChức VụBộ MônNơi sinh
1Phan Văn DiệuBí Thư ĐoànGDCDHộ độ -Thạch Hà – Hà tĩnh
2Võ Quốc OaiPhó Bí Thư ĐoànHóa HọcTP Hà tĩnh
3Nguyễn Thị HòaPhó Bí Thư ĐoànVật LýThạch Mỹ – Thạch Hà – Hà Tĩnh