TTHọ tênChức VụBộ MônNơi sinh
1Lê Thái PhiHiệu TrưởngHóa HọcThanh Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
2Lê Viết LượngPhó Hiệu trưởngHóa HọcSơn Ninh – Hương Sơn – Hà Tĩnh
3Lê Ngọc HàPhó Hiệu trưởngLịch SửThạch Mỹ – Thạch – Hà Tĩnh