Tháng Sáu 13, 2017 9:30 sáng Published by Lê Quang Vũ Leave your thoughts

Trường thpt Mai Thúc Loan thông báo cho những cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi THPT Quốc Gia 2017 đúng 7h30 ngày 15 tháng 06 năm 2017 có mặt tại phòng hội đồng nhà trường để tham gia học tập quy chế coi thi. (Lưu ý những đồng chí không làm nhiệm coi thi được nghỉ)

Danh sách cán bộ, giáo viên coi thi Tải về tại đây