Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

Ngày ban hành:
07/04/2022
Ngày hiệu lực:
07/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong khu vực và trên thế giới, bên cạnh đó thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh vi phạm tai nạn giao thông, đuối nước, … gây hậu quả nghiêm trọng. Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống có hiệu quả các hiện tượng vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19, An toàn giao thông (ATGT), tai nạn đuối nước và bạo lực học đường, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Ban Giám hiệu nhà trường đã có thông báo yêu cầu tới cán bộ, giáo viên và học sinh.

Ngày ban hành:
27/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/03/2021
Ngày hiệu lực:
12/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2021
Ngày hiệu lực:
25/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực